Le proiet.

 

SMACH é na costelaziun d’ert, de cultura y de storia tles Dolomites. Al é na mostra alaleria che s’anuzëia dl binom „ert y natöra“, olache chësta ultima pita la lerch por les performances proietades y ideades sön mosöra por i posc´ desvalis. Ara se trata de n concurs d’ert internazionala, rové en chësc ann a süa terza ediziun. I artisc chiris fora á metü fora sües istalaziuns te 9 sic de relevanza storica y culturala di comuns de San Martin de Tor y de Mareo. Les operes d’ert á le fin da descedé l’interes por la ert y da valorisé i lüsc dolomitics incëria. Tres le dialogh danter ert y natöra ón sostigní y fá crësce les conescënzes dla storia, dla cultura y dles tradiziuns dl post, aspec che se müda tl tëmp. I vijitadus gnará tocá ince a livel emozional dala combinaziun inredora de na bela contrada, da na architetöra zënza tëmp y da na ert de inovaziun. La tematica de chësta ediziun é CONTRAST, ajache al vëgn, scebëgn che al nasces n intreciamënt, na integraziun dl’opera d’ert tla natöra, impó a se le dé n contrast danter l’intervënt dla porsona y l’evoluziun naturala che fej pert dl ambiënt. An pó vijité la mostra dai 01/07 cina ai 09/09.